Please sign up for the course before starting the lesson.

Lesson tags: fyysinen aktiivisuus, kuorma, kuormittuminen, kuormituskapasiteetti, liike
Back to: Tendinopatian kuntoutuksen perusteet (työnimi)