Kuvaus

Alaraajan tendinopatiat 9/2021-11/2021

***** ”Kiitos hyvästä ja kattavasta koulutuksesta! Mielellään tulen uudestaan teidän koulutukseen ja suosittelen muillekin” *****

***** ”Opetus oli selkeää ja motivoivaa, jäi erittäin positiivinen fiilis! Se, että haastoitte pohtimaan asioita oli hyvin toimiva metodi. Laaja liikepankki on tullut samantien käyttöön” *****

***** ”Parasta oli konkreettisten työkalujen saaminen ja hyvin käytännönläheinen ote. Huiput kouluttajat!” *****

***** ”Upea koulutuskokonaisuus etänä, hinta-laatusuhde erinomainen” *****

(Asiakaspalautteita aiemmilta kursseilta)

Koulutus on suunniteltu terveysalan asiantuntijoille sekä opiskelijoille. Tässä koulutuskokonaisuudessa on huikea määrä materiaalia käytännön työsi tueksi! Olemme keränneet koko alaraajan kattavan tendinopatiakurssin, jotta sinun ei tarvitse tästä osa-alueesta muita kursseja edes miettiä.

Kurssin osa-alueet ovat gluteaalinen tendinopatia, hamstring-tendinopatia, patellajänteen tendinopatia, akilleksen tendinopatia sekä plantaarinen faskiopatia.

Kaikki edellämainitut alueet  avataan järjestelmällisesti niin tutkimisen kuin harjoittelun osalta auki. Saat myös jokaisen alueen tutkimisesta ja harjoittelusta video-ohjeistukset.

Lisäksi saat laajan työkalupakin käyttöösi potilasedukaatiomateriaalien muodossa sekä yli 300 harjoitetta kattavan liikepankin käytännön työhön. Kaikista harjoitteista on mietitty myös valmiiksi harjoiteprogressiot, jotka auttavat harjoittelun etenemisessä ja harjoitevalinnoissa.

Koulutuksen tavoitteet:

 • Laajentaa osallistujan ymmärrystä tendinopatioiden kehittymiseen, vaivan pitkittymiseen sekä kuntoutumiseen liittyvistä biopsykososiaalisista tekijöistä
 • Parantaa osallistujan kliiniseen päättelyprosessiin liittyviä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia
 • Parantaa osallistujan kykyä suunnitella tavoitteellinen ja asiakkaan yksilöllinen tilanne huomioiva kuntoutusohjelma
 • Kehittää valmiuksia arvioida, kartoittaa ja mitata ongelmaan liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä sekä niissä tapahtuvia muutoksia

Koulutuksen sisällöt:

 • Tendinopatia: Käsitteiden määrittely, taustateoriat, ongelmakohtainen epidemiologia, vaivan biopsykosiaalinen viitekehys, kipu
 • Kliininen päättely
 • Tutkiminen, arviointi, mittaaminen ja kirjaaminen
 • Terapiasuunnitelman tekeminen
 • Harjoitteluohjelman laatiminen

Toteutustavat:

 • Webinaarit (webinaarien sisältö nauhoitetaan kurssialustalle siltä varalta jos kaikki osallistujat eivät pääse osallistumaan sovittuna ajankohtana)
 • Koulutus sisältää videoluentoja, infograafeja ja tekstisisältöä
 • Itsenäinen opiskelu tapahtuu Vuolearning verkkokurssialustalla suunnitellun aikataulun mukaisesti (7.9.21-30.11.21)
 • Kurssitehtävät, tehtävien jakaminen muiden kurssilaisten kanssa
 • Harjoitteet ja asiakkaan kliininen tutkiminen videomuodossa (tutkimisvideot sekä lisäksi yli 300 esimerkkiharjoitusta ja harjoitteiden progressioita selkeästi taulukoidussa muodossa!)
 • Infograafeja ja potilasedukaatiomateriaalia suoraan asiakastyöhön käytettäväksi

Koulutuksen eteneminen:

 • Saat ennakkomateriaalit käyttöösi 13.7, eli 2 kuukautta ennen koulutuksen varsinaista aloitusta. Näiden opiskelu tapahtuu itsenäisesti ennen virallista aloitusta 7.9.2021. Saat linkin verkkokurssialustalle sähköpostitse. Varmista siis että ilmoittautuessa sähköpostiosoitteesi on varmasti oikein, jotta kutsu löytää perille. 
 • Aloitus-webinaarin (7.9.21 klo 16.30-17.30) jälkeen opiskelu tapahtuu kurssialustalla kliinisen päättelyn ja tutkimisen ollessa pääteemoina
 • Koko kurssin ajan sinulla on käytössäsi alustalla chat-palvelu, jonka kautta voit keskustella ja lähettää kysymyksiä kurssin vetäjille. Joten et jää opiskelun kanssa yksin missään vaiheessa!
 • Seuraavan webinaarin (19.10.21 klo 16.30-17.30) jälkeen perehdymme syvällisemmin fysioterapiasuunnitelman, harjoittelun suunnitteluun ja ohjelmointiin alaraajatendinopatian osalta
 • Tässä välissä saat myös pieniä tehtäviä harjoitteluun liittyen ja viimeisessä webinaarissa vedetään yhteen opittuja tietoja (30.11.21 klo 16.30-17.30)
 • Verkkokurssialusta materiaaleineen on käytässäsi vielä 3kk viimeisen webinaarin jälkeen. Kaikki kirjallisessa muodossa olevat materiaalit saa tallennettua kurssialustalta pdf-muodossa.
 • Pitkän koulutusjakson ajatuksena on, että opitut tiedot ja taidot siirtyvät oikeasti käytännön asiakastyöhön. Tämä on meille erittäin tärkeä tavoite kursseillamme.
 • Vaikka koulutusjakso on 3 kuukautta, sinun ei tarvitse varautua turhan intensiiviseen opiskeluun jatkuvasti, vaan voit edetä omalla tahdillasi sisällön suhteen!

Normaali hinta 299€ (sis. alv 24%), Opiskelijat 249€ (sis. alv 24%) Opiskelijakortti esitettävä (lähetä maililla kuva kortista ilmoittautuessasi osoitteeseen sami.tarnanen@movedoc.fi)

Koulutuksessa on rajattu määrä paikkoja ja ilmoittautuminen sulkeutuu paikkojen täytyttyä. Huomioithan kuitenkin, että varaat itsellesi aikaa ennakkomateriaalien läpikäymiseen ennen aloituswebinaaria ja varsinaisen kurssin alkua.

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Ilmoittautuminen on sitova. Kurssin maksu onnistuu tällä hetkellä verkkokaupassa verkkopankkimaksuna. Checkout palvelun maksuehdot. Poikkeustapauksissa voimme myös lähettää laskun – laita sähköpostia sami.tarnanen@movedoc.fi.