Kuvaus

Kipu: perusteet. Mitä jokaisen ammattilaisen tulisi ymmärtää kivusta. Verkkokoulutus 10/2021-12/2021

Etätoteutuksena: Koulutuksen toteutus verkkovälitteisesti oppimisalustalla ja Zoom -webinaarien avulla. Koulutus sisältää videoluentoja, infograafeja ja tekstisisältöä, webinaareja sekä oman työn ohessa tehtäviä harjoituksia ja oman työn pohdintaa.

–         Pääsy ennakkomateriaaleihin verkkokoulutusalustalla 2kk ennen koulutuksen varsinaista aloitusta -> itsenäistä työskentelyä

        Aloituswebinaari tiistaina 5.10 klo 17-18.30 Zoom -> itsenäisen työskentelyn jakso

        Väliwebinaari torstaina 4.11 klo 17-18.30 -> itsenäisen työskentelyn jakso

        Loppuwebinaari torstaina 2.12 klo 17-18.30

Koulutus on suunniteltu kuntoutusalan asiantuntijoille sekä opiskelijoille ja tarjoaa uusinta tietoa kivusta sekä käytännön työkaluja kivun arviointiin ja hoitoon. Koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen on laitettu likoon koko MoveDocin tiimin tietotaito, tervetuloa mukaan kehittämään osaamistasi yhdessä meidän kanssamme!

Koulutuksen sisältö:

Tässä koulutuksessa käydään läpi uusin tieto kivusta, eli perusasiat, jotka jokaisen kuntoutusalan ammattilaisen tulisi ymmärtää kivusta. Käymme läpi sitä, mitä kipu nykytiedon valossa on. Tutustumme kipuasiakkaan tutkimiseen, kliiniseen päättelyyn ja hoidon perusteisiin tutkimusnäytön valossa, käytäntöön sovellettuna.  Lisäämme ymmärrystä asiakaskeskeisyyden ja vuorovaikutuksen merkityksestä kipuasiakkaiden kanssa työskenneltäessä. Reflektoit koulutuksen aikana myös omaa toimintaasi tehtävien avulla. Saat käytännön työkaluja mm. kivun pitkittymisen riskin arviointiin, kivun mittaamiseen ja lääkkeettömän kivunhoidon toteuttamiseen. Vaikka koulutuksen nimi on Kipu. Perusteet, on moni kokeneempikin konkari kokenut kurssin erittäin hyödylliseksi, perusteiden lisäksi kurssi sisältää paljon linkkejä ekstramateriaaleihin tiedonjanoisille.

Koulutuksen toteutus:

Käytännön työhön yhdistyvillä, pidempikestoisilla koulutusprosesseilla ja oman toiminnan reflektoinnilla tiedetään saavutettavan parempia oppimistuloksia ja taidot siirtyvät käytännön työhön. Siksi tässä koulutuksessa vuorottelevat yhteiset webinaarit, verkkoluennot ja itsenäisen opiskelun tehtävät. Koulutuksen tarkoituksena on kehittää omaa osaamista yhdessä muiden kurssilaisten kanssa ja tukea toinen toisiamme prosessissa. Oppimisalusta mahdollistaa yhteiset keskustelut ja kurssin jouhevan etenemisen aikataulussaan. Opiskelu tapahtuu pääosin oman aikataulun mukaan. Voit tehdä lyhyempiä pätkiä työpäivän lomassa tai varata kerralla hieman enemmän aikaa opiskelulle, riippuen aikataulustasi ja siitä miten tykkäät opiskella. Koulutus vastaa noin kahden päivän livekoulutusta, itsenäisen opiskelun tehtäviä ja käytännön työn ohessa tapahtuvaa oman työn kehittämistä. Varaa siis kalenteristasi riittävästi aikaa kurssimateriaaleihin perehtymiseen ja pohdintaan.

Koulutuksen eteneminen:

  • Saat ennakkomateriaalit elokuun alussa, eli n. 2kk ennen varsinaisen koulutuksen alkua. Saat linkin alustalle sähköpostiisi, joten varmista, että osoite on kirjoitettu oikein ilmoittautuessa. Opiskelu tapahtuu ennen virallista aloitusta (5.10.21), eli varaa aikaa materiaaleihin perehtymiseen ja käytännön työhön liittyvän ennakkotehtän tekemiseen ennen tätä, jotta päästään hyvin alkuun lokakuussa.
  • Kirjautuessasi verkkokurssialustalle, vastaa ennakkokyselyyn. Kyselyn pohjalta muokkaamme koulutusta vielä osallistujien toiveiden mukaisesti.
  • Koko kurssin ajan sinulla on käytössäsi alustalla chat-palvelu, jonka kautta voit keskustella ja lähettää kysymyksiä kurssin vetäjille ja muille osallistujille. Et jää opiskelun kanssa yksin missään vaiheessa!
  • Aloituswebinaarin (5.10.21 klo 17-18.30) jälkeen opiskelu tapahtuu verkkokurssialustalla. Ensimmäisellä itseopisekelujakson teemoina ovat: mitä kipu on? Miksi kipu pitkittyy? biopsykososiaalinen lähestymistapa kivun hoidossa sekä terapiasuhde ja vuorovaikutus. (webinaarien sisältö nauhoitetaan kurssialustalle siltä varalta jos kaikki osallistujat eivät pääse osallistumaan sovittuna ajankohtana)
  • Väliwebinaarin (4.11.21 klo 17-18.30) jälkeen itseopiskelujaksolla perehdymme kipuun asiakkaan näkökulmasta, pohdimme kivun arviointia ja mittaamista sekä harjoittelemme kliinistä päättelyä biopsykososiaalisessa viitekehyksessä. Käymme myös läpi lääkkeettömiä kivunhoitokeinoja ja perehdymme siihen, mitä on hyvä huomioida harjoittelun toteutuksessa kun asiakkaalla on kipua.
  • Loppuwebinaarissa vedetään yhteen opittuja tietoja ja taitoja sekä käydään läpi esiin nousseita kysymyksiä (2.12.21 klo 17-18.30)

Hinta

Normaali hinta 249€ (sis. alv 24%), Opiskelijat 209€ (sis. alv 24%) Opiskelijakortti esitettävä (lähetä maililla kuva kortista ilmoittautuessasi osoitteeseen riikka.holopainen@movedoc.fi)

Kouluttaja

Riikka Holopainen, ft, TtT, kipufysioterapian erikoisasiantuntija

Viimeinen ilmoittautumispäivä

Viimeinen ilmoittautumispäivä 21.9.2021. Huomioithan kuitenkin, että varaat itsellesi aikaa ennakkomateriaalien läpikäymiseen ja ennakkotehtävien tekoon ennen aloituswebinaaria ja varsinaisen koulutuksen alkua.

Peruutus ja maksuehdot

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Ilmoittautuminen on sitova. Kurssin maksu onnistuu tällä hetkellä verkkokaupassa verkkopankkimaksuna. Checkout palvelun maksuehdot. Poikkeustapauksissa voimme myös lähettää laskun – ilmoittautuminen siinä tapauksessa sähköpostitse sami.tarnanen@movedoc.fi.

Asiakaspalautteita aiemmalta kurssilta

Aiemman kurssin keskiarvo oli 9,8 kun kysyttiin asteikolla 0-10 suosittelisitko koulutusta kolleegallesi!

***** “Opiskelumuoto oli hyvä, paljon sekä luettavaa, katseltavaa ja kuunneltavaa ja tehtäviä. Tässä muodossa kaikilla oli muutenkin aikaa pohdiskella ja se näkyi myös keskusteluissa opiskelusivuilla. Tuli paljon vahvistusta ja uskallusta muuttaa omaa toimintaansa sinne päin, mihin se on ollut matkalla jo muutenkin. Sopivassa suhteessa paljon tietoa ja käytännön vinkkejä” *****

***** ”Kattavasti ajankohtaista tietoa. Itselle oli tärkeää, että oma ajattelu kivun saralla jäsentyi huomattavasti” *****

***** ”Parasta oli hyvin vuorovaikutuksellinen tapa pitää koulutus, vaikka olikin etänä, mihin omalta osaltani liittyi hieman ennakkoluuloja” *****

***** ”Monipuolinen sisältö, valtavasti extramateriaalia oli ehdottomasti tämän koulutuksen parhautta. Monia tapoja oppia, jokaiselle varmasti jotakin” *****