Kuvaus

Yläraajan tendinopatiat 9/2021-11/2021

***** ”Yksi parhaista kursseista Suomessa!” *****

***** ”Todella hyvää oli käytännönläheiset liikkeet, progressiot sekä asiakasesimerkit!” *****

***** ”Koulutus oli kaikkiaan hyvä ja parhaasta päästä mitä olen erilaisia koulutuksia käynyt. Tieto oli selkeästi avattu, ennakkomateriaalit auttoivat hahmottamaan asiaa jo etukäteen jolloin oli helpompi seurata koulutusta.” *****

(Asiakaspalautteita aiemmilta kursseilta)

Koulutus on suunniteltu terveysalan asiantuntijoille sekä opiskelijoille. Tässä koulutuskokonaisuudessa on huikea määrä materiaalia käytännön työsi tueksi! Olemme keränneet olkapään ja kyynärpään alueen tendinopatioista erittäin kattavan kurssin, jotta sinun ei tarvitse tästä osa-alueesta muita kursseja edes miettiä.

Kurssin osa-alueet ovat: olkapään tendinopatia, kyynärpään lateraalinen ja mediaalinen tendinopatia.

Kaikki edellä mainitut alueet  avataan järjestelmällisesti niin tutkimisen kuin harjoittelun osalta auki. Saat myös jokaisen alueen tutkimisesta ja harjoittelusta video-ohjeistukset.

Lisäksi saat laajan työkalupakin käyttöösi potilasedukaatiomateriaalien muodossa sekä lähes 300 harjoitetta kattavan liikepankin käytännön työhön. Kaikista harjoitteista on mietitty myös valmiiksi harjoiteprogressiot, jotka auttavat harjoittelun etenemisessä ja harjoitevalinnoissa.

Koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen on laitettu likoon koko MoveDocin tiimin tietotaito, tervetuloa mukaan kehittämään osaamistasi yhdessä meidän kanssamme!

Koulutuksen tavoitteet:

 • Laajentaa osallistujan ymmärrystä tendinopatioiden kehittymiseen, vaivan pitkittymiseen sekä kuntoutumiseen liittyvistä biopsykososiaalisista tekijöistä
 • Parantaa osallistujan kliiniseen päättelyprosessiin liittyviä tiedollisia ja taidollisia valmiuksia
 • Parantaa osallistujan kykyä suunnitella tavoitteellinen ja asiakkaan yksilöllinen tilanne huomioiva kuntoutusohjelma
 • Kehittää valmiuksia arvioida, kartoittaa ja mitata ongelmaan liittyviä fyysisiä, psyykkisiä ja toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä sekä niissä tapahtuvia muutoksia

Koulutuksen sisällöt:

 • Tendinopatia: Käsitteiden määrittely, taustateoriat, ongelmakohtainen epidemiologia, vaivan biopsykosiaalinen viitekehys, kipu
 • Kliininen päättely
 • Tutkiminen, arviointi, mittaaminen ja kirjaaminen
 • Terapiasuunnitelman tekeminen
 • Harjoitteluohjelman laatiminen

Toteutustavat:

 • Webinaarit (webinaarien sisältö nauhoitetaan kurssialustalle siltä varalta jos kaikki osallistujat eivät pääse osallistumaan sovittuna ajankohtana)
 • Koulutus sisältää videoluentoja, infograafeja ja tekstisisältöä
 • Itsenäinen opiskelu tapahtuu Vuolearning verkkokurssialustalla suunnitellun aikataulun mukaisesti (7.9.21-30.11.21)
 • Kurssitehtävät, tehtävien jakaminen muiden kurssilaisten kanssa
 • Harjoitteet ja asiakkaan kliininen tutkiminen videomuodossa (tutkimisvideot sekä lisäksi lähes 300 esimerkkiharjoitusta ja harjoitteiden progressioita selkeästi taulukoidussa muodossa!)
 • Infograafeja ja potilasedukaatiomateriaalia suoraan asiakastyöhön käytettäväksi

Koulutuksen eteneminen:

 • Saat ennakkomateriaalit 13.7 eli kaksi kuukautta ennen koulutuksen varsinaista alkua. Näiden opiskelu tapahtuu itsenäisesti ennen virallista aloitusta 7.9.2021. Saat linkin sähköpostitse, joten varmista ilmoittautuessasi että osoite tulee varmasti oikein!
 • Aloitus-webinaarin (7.9.21 klo 18-19) jälkeen opiskelu tapahtuu kurssialustalla kliinisen päättelyn ja tutkimisen ollessa pääteemoina
 • Koko kurssin ajan sinulla on käytössäsi alustalla chat-palvelu, jonka kautta voit keskustella ja lähettää kysymyksiä kurssin vetäjille. Joten et jää opiskelun kanssa yksin missään vaiheessa!
 • Seuraavan webinaarin (19.10.21 klo 18-19) jälkeen perehdymme syvällisemmin fysioterapiasuunnitelman, harjoittelun suunnitteluun ja ohjelmointiin yläraajatendinopatian osalta
 • Tässä välissä saat myös pieniä tehtäviä harjoitteluun liittyen ja viimeisessä webinaarissa vedetään yhteen opittuja tietoja (30.11.21 klo 18-19)
 • Verkkokurssialusta materiaaleineen on käytässäsi vielä 3kk viimeisen webinaarin jälkeen. Kaikki kirjallisessa muodossa olevat materiaalit saa tallennettua kurssialustalta pdf-muodossa.
 • Pitkän koulutusjakson ajatuksena on, että opitut tiedot ja taidot siirtyvät oikeasti käytännön asiakastyöhön. Tämä on meille erittäin tärkeä tavoite kursseillamme.
 • Vaikka koulutusjakso on 3 kuukautta, sinun ei tarvitse varautua turhan intensiiviseen opiskeluun jatkuvasti, vaan voit edetä omalla tahdillasi sisällön suhteen!

Normaali hinta 249€ (sis. alv 24%), Opiskelijat 209€ (sis. alv 24%) Opiskelijakortti esitettävä (lähetä maililla kuva kortista ilmoittautuessasi osoitteeseen sami.tarnanen@movedoc.fi)

Koulutuksessa on rajattu määrä paikkoja ja ilmoittautuminen sulkeutuu paikkojen täytyttyä. Huomioithan kuitenkin, että varaat itsellesi aikaa ennakkomateriaalien läpikäymiseen ennen aloituswebinaaria ja varsinaisen kurssin alkua.

Oikeudet muutoksiin pidätetään. Ilmoittautuminen on sitova. Kurssin maksu onnistuu tällä hetkellä verkkokaupassa verkkopankkimaksuna. Checkout palvelun maksuehdot. Poikkeustapauksissa voimme myös lähettää laskun – laita sähköpostia sami.tarnanen@movedoc.fi.