Tutkimustiedon määrä on viimeisten 30 vuoden aikana lisääntynyt hurjalla vauhdilla. Kun PubMed tietokantaan tehdään haku termillä ”low back pain”, saadaan vuodelle 1990 kaikkiaan 189 osumaa. Sama haku vuodelle 2019 tuottaakin jo 2329 osumaa. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikkien noiden selkäkipututkimuksien läpikäyminen vuodessa edellyttäisi yli kuuden artikkelin päivävauhtia. Koko TULE-kenttää koskevan tutkimustiedon läpikäynti ei ole siis enää kenellekään yksin mahdollista.

Näyttöön perustuva kliininen toiminta edellyttää kuitenkin tutkimustiedon jatkuvaa seuraamista. Tutkimustiedon etsiminen, artikkelien lukeminen sekä tutkimusten laadun ja kliinisen merkityksen arviointi on aikaa vievä prosessi. Onnistuakseen tämä prosessi vaatii niin tiedonhaun, tieteellisen tutkimuksen kuin kliinisen työn ymmärrystä ja osaamista. Vaikea yhtälö normaalia päivätyötä tekevälle.

Tämän ongelman ratkaisemiseksi MoveDoc alkaa tuottamaan tutkimuskoonteja TULE-kentän eri aihealueilta. Pyrimme etsimään käytännön työn kannalta olennaisimmat tutkimustulokset ja avaamaan ne sinulle helposti ymmärrettävässä muodossa. Lisäksi järjestämme keskustelufoorumin, joka mahdollistaa koonnin tulosten läpikäynnin isommalla porukalla.