Tarjoamme näyttöön perustuvaa terveys- ja liikunta-alan koulutusta käytännönläheisessä muodossa.

YRITYSESITTELY

MoveDoc:n matkassa kohti näyttöön perustuvaa kuntoutusta

Vaikka Samilla olikin MoveDoc:n perustamisvaiheessa selkeä visio fysioterapiakoulutusten viemisestä näyttöön perustuvaan suuntaan, niin jotain puuttui. Oli tarve löytää keinoja, joilla koulutukseen osallistujat saataisiin itse etsimään ratkaisuja ammatillisiin ongelmiin ennemmin kuin tarjoamaan heille valmiita vastauksia. Ideoiden pyörittäminen omassa päässä ei kuitenkaan vienyt asioita eteenpäin ja omat ajatukset kaipasivat kipeästi haastamista. Sami huomasi, että oman ammatillisen oppimisen tavoin myös koulutusten kehittämiseen tarvittiin uusia näkökulmia ja oman kuplan ravistelua. Tarvittiin oikeita ihmisiä tekemään oikeita asioita!

Ja oikeat ihmiset löytyivät, kun Aleksi, Ilkka, Julius ja Riikka liittyivät Samin matkaan ja MoveDoc:n toiminta pääsi vauhtiin. MoveDoc:n viisikossa yhdistyy vahva kliininen ja tieteellinen osaaminen, kriittinen ajattelu, taito jalkauttaa tutkimustietoa kliiniseen työhön sekä ymmärrys siitä, miten oppimista voidaan terveysalan ammatillisissa jatkokoulutuksissa  parantaa. Yhteenlaskettuna viisikolla on kymmenien vuosien kokemus kliinisestä fysioterapiatyöstä, kymmeniä tuki- ja liikuntaelimistön (tule) ongelmien kuntoutukseen liittyviä julkaisuja niin tieteellisissä julkaisusarjoissa kuin fysioterapian ammattilehdissä sekä satoja tunteja pidettyjä koulutuksia. MoveDocilaisia yhdistää aito halu kehittää kuntoutusalaa. Pyrimme osallistumaan aktiivisesti  kuntoutusalan kehittämiseen liittyvään keskusteluun ja jakamaan tule-tietoutta some-kanavillamme.  

MoveDoc:n visiona on olla tule-kuntoutuksen ja -koulutuksen edelläkävijä. Autamme terveys- ja liikunta-alan ammattilaisia auttamaan heidän omia asiakkaitaan entistä paremmin. Koulutuksemme ja konsultointityömme sisällöt rakennetaan aina asiakkaidemme toivomusten ja tarpeiden pohjalta. Seuraamme saamamme palautetta ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme sen perusteella. Näyttöön perustuvuus on toimintamme kivijalkana, mutta pyrimme tuomaan tiedon ammattilaisten käyttöön niin, että se olisi mahdollisimman helposti sovellettavissa käytäntöön. MoveDoc:n koulutuksissa näyttöön perustuvuus ei rajoitu pelkästään opetuksen sisällöllisiin asioihin, vaan myös koulutukset toteutetaan näyttöön perustuvilla menetelmillä niin, että oppiminen on mahdollisimman tehokasta. 

Tuo osaamisesi MoveDoc:iin kasvamaan korkoa ja lähde meidän matkaan luomaan yhdessä uutta tapaa toteuttaa vaikuttavaa tule-kuntoutusta. Yhdessä olemme enemmän!

3 weeks ago

MoveDoc
🤓 Tämä tallenne aloittaa MoveDocin juttusarjan, joka käsittelee Suomessa tehtävää tuki- ja liikuntaelinvaivojen tutkimusta ja sen käytäntöön soveltamista. 🤓 KYS:n selkäkeskuksen konservativiisen puolen johtaja, fysiatri Janne Pesonen kertoo suorean jalan nosto kokeesta (SLR) ja sen soveltamisesta käytännön työssä. ⁣🤔 Mitä SRL testaa ja mitä tuloksista voidaan päätellä? Miten testi tehdään oikein? Mitä uutta opittiin Jannen tekemistä tutkimuksista? Mikä on olennaista SLR:n kirjaamisessa?⁣🧐 Tässä on todennäköisesti uutta asiaa suurimmalle osalle ammattilaisista! Kannattaa siis päivittää SLR ajan tasalle. Jos kuuntelet jotain tällä viikolla, kuuntele tämä! ⁣👉 bit.ly/suoranjalannosto⁣Aiheeseen liittyvät alkuperäistutkimukset listattuna Soundcloudissa jakson kuvauksessa. ... See MoreSee Less
View on Facebook

3 weeks ago

MoveDoc
👉 Miten se, milllä nimellä kutsumme selkäkipua vaikuttaa koettuun kuvantamisen, leikkaushoidon ja toisen mielipiteen tarpeeseen? Entä miten se vaikuttaa toipumisodotuksiin ja koettuun selkäkivun vakavuuteen? ⁣🤓 Tätä selvittivät O’Keeffe ym. tuoreessa tutkimuksissaan⁣🤔 Epäspesifiä selkäkipua on pidetty huonona terminä, mutta tässä tutkimuksessa, näillä muuttujilla se näytti olevan hyvä valinta. On kuitenkin paljon muita näkökulmia, joihin tässä tutkimuksessa ei pureuduttu. ⁣😶‍🌫️ Mieti, mitä sanot ja miten asiakkaasi ymmärtää esimerkiksi diagnoosinimet ... See MoreSee Less
View on Facebook