Tarjoamme näyttöön perustuvaa terveys- ja liikunta-alan koulutusta käytännönläheisessä muodossa.

YRITYSESITTELY

MoveDoc:n matkassa kohti näyttöön perustuvaa kuntoutusta

Vaikka Samilla olikin MoveDoc:n perustamisvaiheessa selkeä visio fysioterapiakoulutusten viemisestä näyttöön perustuvaan suuntaan, niin jotain puuttui. Oli tarve löytää keinoja, joilla koulutukseen osallistujat saataisiin itse etsimään ratkaisuja ammatillisiin ongelmiin ennemmin kuin tarjoamaan heille valmiita vastauksia. Ideoiden pyörittäminen omassa päässä ei kuitenkaan vienyt asioita eteenpäin ja omat ajatukset kaipasivat kipeästi haastamista. Sami huomasi, että oman ammatillisen oppimisen tavoin myös koulutusten kehittämiseen tarvittiin uusia näkökulmia ja oman kuplan ravistelua. Tarvittiin oikeita ihmisiä tekemään oikeita asioita!

Ja oikeat ihmiset löytyivät, kun Aleksi, Ilkka, Julius ja Riikka liittyivät Samin matkaan ja MoveDoc:n toiminta pääsi vauhtiin. MoveDoc:n viisikossa yhdistyy vahva kliininen ja tieteellinen osaaminen, kriittinen ajattelu, taito jalkauttaa tutkimustietoa kliiniseen työhön sekä ymmärrys siitä, miten oppimista voidaan terveysalan ammatillisissa jatkokoulutuksissa  parantaa. Yhteenlaskettuna viisikolla on kymmenien vuosien kokemus kliinisestä fysioterapiatyöstä, kymmeniä tuki- ja liikuntaelimistön (tule) ongelmien kuntoutukseen liittyviä julkaisuja niin tieteellisissä julkaisusarjoissa kuin fysioterapian ammattilehdissä sekä satoja tunteja pidettyjä koulutuksia. MoveDocilaisia yhdistää aito halu kehittää kuntoutusalaa. Pyrimme osallistumaan aktiivisesti  kuntoutusalan kehittämiseen liittyvään keskusteluun ja jakamaan tule-tietoutta some-kanavillamme.  

MoveDoc:n visiona on olla tule-kuntoutuksen ja -koulutuksen edelläkävijä. Autamme terveys- ja liikunta-alan ammattilaisia auttamaan heidän omia asiakkaitaan entistä paremmin. Koulutuksemme ja konsultointityömme sisällöt rakennetaan aina asiakkaidemme toivomusten ja tarpeiden pohjalta. Seuraamme saamamme palautetta ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme sen perusteella. Näyttöön perustuvuus on toimintamme kivijalkana, mutta pyrimme tuomaan tiedon ammattilaisten käyttöön niin, että se olisi mahdollisimman helposti sovellettavissa käytäntöön. MoveDoc:n koulutuksissa näyttöön perustuvuus ei rajoitu pelkästään opetuksen sisällöllisiin asioihin, vaan myös koulutukset toteutetaan näyttöön perustuvilla menetelmillä niin, että oppiminen on mahdollisimman tehokasta. 

Tuo osaamisesi MoveDoc:iin kasvamaan korkoa ja lähde meidän matkaan luomaan yhdessä uutta tapaa toteuttaa vaikuttavaa tule-kuntoutusta. Yhdessä olemme enemmän!

1 day ago

MoveDoc
🤓 Uusinta MD tutkimustuotantoa, mahtavaa yhteistyötä fysioterapeuttien ja psykologien välillä! ⁣🔎 Arvioimme fysioterapeuttien validoivaa ja invalidoivaa vuorovaikutusta hyödyntäen ennen ja jälkeen lyhyttä kognitiivisfunktionaalisen terapian (CFT) koulutusta nauhoitettuja videoita fysioterapiatilanteista ⁣🔎 Vuorovaikutus oli enemmän validoivaa ja vähemmän invalidoivaa koulutuksen jälkeen kuvatuilla videoilla. Koska tutkimus oli alustava selvitys arviointimenetelmän soveltuvuudesta fysioterapiakontekstiin, tuloksista ei kuitenkaan voida tehdä johtopäätöksiä siitä, mistä tämä ero johtui. ⁣🔎 Koulutuksen jälkeen haastattelut olivat keskimäärin merkittävästi pidempiä, mutta haastattelun pituudella ei ollut yhteyttä validoivaan vuorovaikutukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että validoivan vuorovaikutuksen hyödyntäminen ei välttämättä vie enempää aikaa. ⁣👉 Tsekkaa aikaisempi postauksemme validoivasta vuorovaikutuksesta ja lue koko tutkimusartikkeli, se on vapaasti saatavilla. ⁣ https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21679169.2021.1967446👉 Haluatko oppia validoivaa vuorovaikutusta? Tule mukaan 5.10. alkavaan kipukoulutukseen. Ilmoittautuminen: MoveDoc.fi/kauppa ... See MoreSee Less
View on Facebook

5 days ago

MoveDoc
📚 Tieteellisten artikkelien tulkinta on monesti kaikkea muuta kuin helppoa. Käytäntöön vietynä virheelliset tulkinnat saattavat lopulta vaikuttaa tarjottavien fysioterapiapalveluiden laatuun tai vaikuttavuuteen. Tutkimusnäytön eri asteet auttavat usein arvioimaan kuinka laajalle sovellettavissa julkaistu tieto on ja kuinka paljon siihen liittyy epävarmuutta. Korkeimmankin näytönasteen tutkimukset eivät kuitenkaan ole suojassa inhimillisiltä virheiltä.💡 Vasta julkaistu artikkeli tuo käytännössä hyvin esiin sen minkälainen merkitys tutkimusmenetelmillä on systemaattisissa kirjallisuuskatsauksissa ja meta-analyyseissa. Artikkeli valottaa erityisesti sitä, mikä vaikutus saatujen tulosten epävarmuudella on niiden tulkinnassa.#fysioterapia #nordichamstring #takareisivamma #urheiluvamma #kuntoutus #voimaharjoittelu #ennaltaehkäisy #tiede #movedoc ... See MoreSee Less
View on Facebook