Tarjoamme näyttöön perustuvaa terveys- ja liikunta-alan koulutusta käytännönläheisessä muodossa.

YRITYSESITTELY

MoveDoc:n matkassa kohti näyttöön perustuvaa kuntoutusta

Vaikka Samilla olikin MoveDoc:n perustamisvaiheessa selkeä visio fysioterapiakoulutusten viemisestä näyttöön perustuvaan suuntaan, niin jotain puuttui. Oli tarve löytää keinoja, joilla koulutukseen osallistujat saataisiin itse etsimään ratkaisuja ammatillisiin ongelmiin ennemmin kuin tarjoamaan heille valmiita vastauksia. Ideoiden pyörittäminen omassa päässä ei kuitenkaan vienyt asioita eteenpäin ja omat ajatukset kaipasivat kipeästi haastamista. Sami huomasi, että oman ammatillisen oppimisen tavoin myös koulutusten kehittämiseen tarvittiin uusia näkökulmia ja oman kuplan ravistelua. Tarvittiin oikeita ihmisiä tekemään oikeita asioita!

Ja oikeat ihmiset löytyivät, kun Aleksi, Ilkka, Julius ja Riikka liittyivät Samin matkaan ja MoveDoc:n toiminta pääsi vauhtiin. MoveDoc:n viisikossa yhdistyy vahva kliininen ja tieteellinen osaaminen, kriittinen ajattelu, taito jalkauttaa tutkimustietoa kliiniseen työhön sekä ymmärrys siitä, miten oppimista voidaan terveysalan ammatillisissa jatkokoulutuksissa  parantaa. Yhteenlaskettuna viisikolla on kymmenien vuosien kokemus kliinisestä fysioterapiatyöstä, kymmeniä tuki- ja liikuntaelimistön (tule) ongelmien kuntoutukseen liittyviä julkaisuja niin tieteellisissä julkaisusarjoissa kuin fysioterapian ammattilehdissä sekä satoja tunteja pidettyjä koulutuksia. MoveDocilaisia yhdistää aito halu kehittää kuntoutusalaa. Pyrimme osallistumaan aktiivisesti  kuntoutusalan kehittämiseen liittyvään keskusteluun ja jakamaan tule-tietoutta some-kanavillamme.  

MoveDoc:n visiona on olla tule-kuntoutuksen ja -koulutuksen edelläkävijä. Autamme terveys- ja liikunta-alan ammattilaisia auttamaan heidän omia asiakkaitaan entistä paremmin. Koulutuksemme ja konsultointityömme sisällöt rakennetaan aina asiakkaidemme toivomusten ja tarpeiden pohjalta. Seuraamme saamamme palautetta ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme sen perusteella. Näyttöön perustuvuus on toimintamme kivijalkana, mutta pyrimme tuomaan tiedon ammattilaisten käyttöön niin, että se olisi mahdollisimman helposti sovellettavissa käytäntöön. MoveDoc:n koulutuksissa näyttöön perustuvuus ei rajoitu pelkästään opetuksen sisällöllisiin asioihin, vaan myös koulutukset toteutetaan näyttöön perustuvilla menetelmillä niin, että oppiminen on mahdollisimman tehokasta. 

Tuo osaamisesi MoveDoc:iin kasvamaan korkoa ja lähde meidän matkaan luomaan yhdessä uutta tapaa toteuttaa vaikuttavaa tule-kuntoutusta. Yhdessä olemme enemmän!

1 day ago

MoveDoc
🤓Ryhtiblogin neljäs osa on nyt julkaistu! 🤓⁣🏋️‍♀️ Blogin viimeisessä osassa pohdimme sitä, voidaanko ryhtiin vaikuttaa harjoittelemallaLue tämä ja blogin aiemmat osat⁣-> movedoc.fi/blogi ... See MoreSee Less
View on Facebook

6 days ago

MoveDoc
Keskustelu jatkuu! Tällä videolla MoveDocin Riikan kanssa keskustelemassa fysioterapiaopiskelijaverkoston Suomen Fysioterapeuttiopiskelijat Riikka Sinkko ja Erica Partanen. Verkoston toimesta toteutettiin tänä keväänä kysely ft opiskelijoille ja Riikka ja Erica kertovat sen tuloksista. Kyselyssä yleisvire oli positiivinen, ja tässä videolla on nostettu esiin kyselystä selvästi esiin nousseita kehittämiskohteita fysioterapeuttikoulutuksessa. Lisäksi Riikka ja Erica kommentoivat aiempaa opettajien kanssa tehtyä keskustelua. Jatketaan keskustelua edelleenkin - mitä ajatuksia sulla herää tästä?Videolla kysymyksiä AMK:ille, ja AMK opettajille, opiskelijaverkoston kommentteja opettajien keskusteluun Pauliina Louhiala-Hänninen Tytti Lehtonen Tarja Svahn ja muut opet, kenttäohjaajat ja koulutuksen toteutuksesta päättävät tahot- ajatuksia? 🙂 ... See MoreSee Less
View on Facebook