MOVEDOC OY TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

MoveDoc Oy on sitoutunut suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä ja tarjoaa mahdollisuuden asiakkaalle vaikuttaa tietojensa käsittelyyn. Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän selosteen ehdot käyttääkseen MoveDoc Oy:n palveluita. Ostettuihin palveluihin viitataan jatkossa termillä ”tilaus”. Tässä dokumentissa MoveDoc Oy:n viitataan myös termillä ”palveluntarjoaja” asiakkaalla viitataan MoveDoc Oy:n palveluita ostaviin ihmisiin tai organisaatioihin.

 1. Rekisterin nimi: MoveDoc Oy -asiakasrekisteri
 1. Rekisterinpitäjä

Nimi: MoveDoc Oy
Y-tunnus: 268870-3
Osoite: 
Postinumero: 
Postitoimipaikka: TAMPERE
Puhelinnumero: 050 3737 646
Sähköpostiosoite: sami.tarnanen@movedoc.fi

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys: MoveDoc Oy
Nimi: Sami Tarnanen
Osoite: 
Postinumero: 
Postitoimipaikka: 
Puhelinnumero: 050 3737 646
Sähköpostiosoite: sami.tarnanen@movedoc.fi

 1. Tietosuojavastaava

Yritys: MoveDoc Oy
Nimi: Sami Tarnanen
Osoite:  Junailijankatu 1 A 10
Postinumero:  33560
Postitoimipaikka:  TAMPERE
Puhelinnumero: 050 3737 646
Sähköpostiosoite: sami.tarnanen@movedoc.fi

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään: Asiakkaan tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen, palveluntarjoajan ja asiakkaan välisen asiakassuhteen ylläpitoon sekä asiakaspalvelun kehittämiseen ja palveluntarjoajan palveluiden markkinoimiseen.

 1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi. Tietoja voidaan anonymisoidusti käsitellä yrityksen toiminnan kehittämiseksi siten, että yksittäistä asiakasta ei pystytä kehittämistoimista tunnistamaan.

 1. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Maksajataho, Y-Tunnus, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilötunnus, Nimi, Tilaushistoria, Käyttäjätunnus ja salasana.

 1. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai yrityksen toiminnan kehittämiseksi.

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään suoraan. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi).

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 1. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 1. Rekisterin suojaus

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin 2-vaiheisen tunnistuksen avulla.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään asiakkaalle tuotettavan palvelun tuottamiseksi.

 1. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE KURSSEILLE

Koulutuksiin ilmoittautuneista kerätään yllä mainittuja henkilötietoja laskutustietojen lisäksi koulutusten osallistujamäärän ja eri ammattiryhmien määrän kartoittamiseksi. Tietoja käytetään laskutusten osoittamisen lisäksi osana koulutusten toteuttamista sekä koulutuksista tiedottamiseen niihin osallistuville.

Kerättyjä henkilö-, laskutus- ja osallistumistietoja ei luovuteta MoveDoc Oy:n ulkopuolisille tahoille ilman osallistujan antamaa lupaa muuten kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa tai viranomaisten vaatimusten johdosta. MoveDoc Oy voi omassa organisaatiossaan sisäisesti käsitellä kerättyjä tietoja toimintansa kehittämiseksi (esimerkiksi kartoittaakseen mistä ammattiryhmistä koulutusten osallistujat koostuvat).

Tietokannat, johon tietoja tallennetaan, on teknisesti suojattu siten, ettei ulkopuolelta ole niihin pääsyä samalla estäen tietojen häviäminen, tuhoutuminen tai väärinkäyttö. Pääsy tietoihin on rajoitettu vain niille MoveDoc Oy:n toimihenkilöille, joille se on tarpeen työtehtävien suorittamiseksi.

Koulutuksiin osallistujilla on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä on talletettu asiakasrekisteriin, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada henkilötietonsa poistetuksi asiakasrekisteristä. Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti allekirjoitettuna tai sähköisesti, jotta pyynnön tekijän oikeus pyyntöön voidaan varmistaa.