Manuaalisen terapian käytöstä on paljon ristiriitaisia näkemyksiä. Tämän koulutuksen tarkoituksena on käydä läpi käytännössä miten manuaalista terapiaa voidaan soveltaa osana tuki- ja liikuntaelinkuntoutusta ja miten voimme perustella sen käyttöä. Olemme tiivistäneet koulutukseen kliinisesti hyväksi todetut tavat toteuttaa manuaalista terapiaa ja pohtineet miten voimme perustella manuaalisen terapian käyttämistä. Lisäksi koulutuksessa käydään läpi manuaalisen terapian vaikutusmekanismeja sekä sanoittamista asiakkaalle. Koulutuksessa tulemme käymään läpi manuaalisen terapian tekniikoita, mutta pääfokuksena on miten ja koska manuaalista terapiaa tulisi käyttää ja miten manuaalista terapiaa tulisi käyttää tule-kuntoutuksessa. Kurssi sopii kaikille kuntoutusalan ammattilaisille jotka käyttävät tai haluavat käyttää manuaalista terapiaa työssään.

Koulutuksen sisältö:

  • Manuaalisen terapian historia
  • Manuaalisen terapian vaikuttavuus
  • Miten manuaalinen terapia toimii: manuaalisen terapian mekaaniset ja fysiologiset vaikutusmekanismit
  • Miten manuaalista terapiaa tulisi käyttää osana tule- kuntoutusta?
  • Miten voimme perustella manuaalisen terapian käyttöä kuntoutuksessa?
  • Koulutuksessa käydään läpi kehonosittain tutkimista ja manuaalisia tekniikoita sekä pohditaan miten ja milloin manuaalisesta terapiasta voisi olla hyötyä?