Kipu: perusteet. Mitä jokaisen ammattilaisen tulisi ymmärtää kivusta. 

Koulutus on suunniteltu kuntoutusalan asiantuntijoille sekä opiskelijoille ja tarjoaa uusinta tietoa kivusta sekä käytännön työkaluja kivun arviointiin ja hoitoon. Koulutus on mahdollista toteuttaa verkkokoulutuksena, livekoulutuksena tai niiden yhdistelmänä.

Koulutuksen sisältö:

Tässä koulutuksessa käydään läpi uusin tieto kivusta, eli perusasiat, jotka jokaisen kuntoutusalan ammattilaisen tulisi ymmärtää kivusta. Käymme läpi sitä, mitä kipu nykytiedon valossa on. Tutustumme kipuasiakkaan tutkimiseen, kliiniseen päättelyyn ja hoidon perusteisiin tutkimusnäytön valossa, käytäntöön sovellettuna.  Lisäämme ymmärrystä asiakaskeskeisyyden ja vuorovaikutuksen merkityksestä kipuasiakkaiden kanssa työskenneltäessä. Reflektoit koulutuksen aikana myös omaa toimintaasi tehtävien avulla. Saat käytännön työkaluja mm. kivun pitkittymisen riskin arviointiin, kivun mittaamiseen ja lääkkeettömän kivunhoidon toteuttamiseen. Vaikka koulutuksen nimi on Kipu. Perusteet, on moni kokeneempikin konkari kokenut kurssin erittäin hyödylliseksi, perusteiden lisäksi kurssi sisältää paljon linkkejä ekstramateriaaleihin tiedonjanoisille.

Koulutuksen toteutus:

Esimerkkitoteutus etänä: Koulutuksen toteutus verkkovälitteisesti oppimisalustalla ja Zoom -webinaarien avulla. Koulutus sisältää videoluentoja, infograafeja ja tekstisisältöä, webinaareja sekä oman työn ohessa tehtäviä harjoituksia ja oman työn pohdintaa.

–         Pääsy ennakkomateriaaleihin verkkokoulutusalustalla 2kk ennen koulutuksen varsinaista aloitusta -> itsenäistä työskentelyä

        Aloituswebinaari Zoomissa -> itsenäisen työskentelyn jakso

        Väliwebinaari Zoomissa -> itsenäisen työskentelyn jakso

        Loppuwebinaari 

Käytännön työhön yhdistyvillä, pidempikestoisilla koulutusprosesseilla ja oman toiminnan reflektoinnilla tiedetään saavutettavan parempia oppimistuloksia ja taidot siirtyvät käytännön työhön. Siksi tässä koulutuksessa vuorottelevat yhteiset webinaarit, verkkoluennot ja itsenäisen opiskelun tehtävät. Koulutuksen tarkoituksena on kehittää omaa osaamista yhdessä muiden kurssilaisten kanssa ja tukea toinen toisiamme prosessissa. Oppimisalusta mahdollistaa yhteiset keskustelut ja kurssin jouhevan etenemisen aikataulussaan. Opiskelu tapahtuu pääosin oman aikataulun mukaan. Voit tehdä lyhyempiä pätkiä työpäivän lomassa tai varata kerralla hieman enemmän aikaa opiskelulle, riippuen aikataulustasi ja siitä miten tykkäät opiskella. Koulutus vastaa noin kahden päivän livekoulutusta, itsenäisen opiskelun tehtäviä ja käytännön työn ohessa tapahtuvaa oman työn kehittämistä. 

Asiakaspalautteita aiemmalta kurssilta

Aiemempien kurssien keskiarvo oli 9,8 kun kysyttiin asteikolla 0-10 suosittelisitko koulutusta kolleegallesi!

***** “Opiskelumuoto oli hyvä, paljon sekä luettavaa, katseltavaa ja kuunneltavaa ja tehtäviä. Tässä muodossa kaikilla oli muutenkin aikaa pohdiskella ja se näkyi myös keskusteluissa opiskelusivuilla. Tuli paljon vahvistusta ja uskallusta muuttaa omaa toimintaansa sinne päin, mihin se on ollut matkalla jo muutenkin. Sopivassa suhteessa paljon tietoa ja käytännön vinkkejä” *****

***** ”Kattavasti ajankohtaista tietoa. Itselle oli tärkeää, että oma ajattelu kivun saralla jäsentyi huomattavasti” *****

***** ”Parasta oli hyvin vuorovaikutuksellinen tapa pitää koulutus, vaikka olikin etänä, mihin omalta osaltani liittyi hieman ennakkoluuloja” *****

***** ”Monipuolinen sisältö, valtavasti extramateriaalia oli ehdottomasti tämän koulutuksen parhautta. Monia tapoja oppia, jokaiselle varmasti jotakin” *****

Järjestämme mielellämme myös pidempiä ja syventäviä kipukoulutuksia tarpeesi mukaan!